Stacking Blocks

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk Terapisi

Çocuklar büyüme süreçlerinde gelişimsel, duygusal, davranışsal bazı sorunlar yaşayabilirler. Özellikle 3-6 yaş arasındaki bireyler bir sorun yaşadıklarında bunu davranışları ile belli ederler.

Çocukluk çağı yaşamın temel zamanıdır ve yetişkinlikte karşılaşılan bir çok problemin kaynağı çocukluktadır. 0-6 yaş döneminde sorunlara karşı, çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir ve birey ergenlik sonrasında da yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilir.

Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Ergen Terapisi

Ergen terapisi, ergenin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, anne baba ile daha ılımlı ilişkiler kurabilmesi, öfkesini yönetebilmesi konularında fayda sağlamaktadır. Bu süreçte travmalar, kazalar, kayıp ve ölümler gibi zor yaşantılar ile başa çıkabilmesi için mutlaka bir terapi desteğine ihtiyaç duyacaktır.

Ebeveynler ve çocuk ile beraber başlayan süreç, ergenlik çağındaki bireyin yaşına ve gelişimine göre ergen ile bireysel olarak veya aile ile işbirliği içinde sürdürülebilir. Terapi sürecinin ne kadar süreceği, ailenin başvuru sebebine, ergenin ve ailenin psikoterapi sürecine açıklığı ve birbirleri ile işbirliği yapmaya yatkınlıklarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Çocuk ve Ergen Terapisi kapsamında çalışma alanlarımızdan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Okul Korkusu

 • Ayrılık Kaygısı

 • Uyum ve Davranış Bozuklukları

 • Öğrenme Güçlüğü

 • Tırnak Yeme

 • Alt Islatma

 • Parmak Emme

 • Tik Bozuklukları

 • Karşı olma, Karşıt gelme

 • Öfke Nöbetleri

 • Alt Islatma/Alt Kirletme

 • Sosyal Fobi

 • Özgül Fobiler

 • Özgüven Problemleri

 • Tik Bozukluğu

 • OKB (Takıntılar)

 • Yeme Bozukluğu

 • Sınav Kaygısı

 • Akran İlişkilerinde Sorunlar

 • Anksiyete Bozukluğu

 • Dürtü Kontrol Bozuklukları

 • DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu),

 • Davranış bozuklukları

 • Kardeşe hazırlık, Kardeş kıskançlığı,

 • Okul, dikkat ve öğrenme problemleri,

 • Sınav kaygısı

 • Tuvalet problemleri (bezden ayrılma süreci/enürezis (alt ıslatma) / enkoprezis (alt kirletme) / tuvalet tutma/tuvalet reddi),

 • Erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi

 • Bağlanma sorunları,

 • Ergenlik dönemi yaşantıları,

 • Arkadaşlık sorunları,

 • Yaygın gelişimsel gerilik,

 • Gelişim takibi

 • Sosyal Beceri Kazanımı,

 • Sınırlar ve Disiplin, Sorumluluk Bilinci Kazanma,

 • Zorbalıkla Başa Çıkma

 • Davranış Problemleri (kurallara uymama, sırasını beklememe, yalan söyleme