Resim_edited.jpg

Denizhan Çetin

Doktorant Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlık

Siber Psikoloji ve İnternet Bağımlılığı
Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Ergen Terapisi
Bireysel Terapi

Doktorant Uzman Psikolojik Danışman Denizhan Çetin, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans programından 2012 yılında “Bölüm Birinciliği” ve “Yüksek Onur Öğrenciliği” dereceleri ile mezun olmuştur. Yine Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans programını Marmara Üniversitesi'nde 2019 yılında “onur öğrencisi” derecesi ile tamamlayarak “Uzman Psikolojik Danışman” ünvanına kavuşmuştur. "Siber zorbalık, siber mağduriyet, duyarlı sevgi ve psikolojik iyi oluş" kavramları, yüksek lisans tezinin konularını oluşturmuştur.

Halihazırda yine Marmara Üniversitesi’nin aynı bölümünde Doktora eğitimini devam ettirmektedir. Uzmanlık ve Doktora kapsamında; Post-Travmatik Müdahale Yaklaşımları, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kariyer Danışmanlığı, Yetişkinlik ve Yaşlılık Danışmalığı, Transaksiyonel Analiz, Danışmanlıkta Disiplinler Arası Çalışmalar, Kültür ve Kişilik, Pozitif Psikoloji, Grupla Danışmada Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar, Konsültasyon ve Süpervizyon (1 yıl) eğitimlerini tamamlamıştır. Bu eğitimlerin haricinde ayrıca; Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Uygulamalı Programı, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (Uzman Eğitici), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği-Nevin Dölek), Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı-Kızılay (Uzman Eğitici) eğitimlerini de bitirmiştir. Ayrıca tez harici akademik yayınları kapsamında 3 adet bilimsel makalesi de bulunmaktadır:

 *Ergenlerde Heyecan Arayışı, Yıkıcı Davranışlar ve Üst Bilişsel Farkındalığın Siber Zorbalığı Yordayıcılığı

 *Findings of Social Gender Inequality in Counseling Process

*Investigating the Psychological Well-Being and Social Generativity Levels of Individuals in The Middle Adulthood Period Depending on Different Variables

Uzm. Psk. Dan. Denizhan ÇETİN, 2011 yılı itibariyle çeşitli eğitim kurumlarında aktif olarak okul psikolojik danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. İlk olarak Anabilim Eğitim Kurumları Ortaokulu'nda uygulamalı danışmanlık stajını ve Marmara Üniversitesi Anaokulu'nda Çocuk Değerlendirme Testleri (Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi ve Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri/AGTE) uygulama eğitimlerini tamamlamıştır.

 

Çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda psikolojik danışman olarak görev yapmış ve bireysel psikolojik danışma seanslarını yürütmüştür. Bireyle psikolojik danışma seansları devam eden uzmanımız, bunun yanı sıra verimli ders çalışma teknikleri, zamanın etkili kullanımı, sınav ve gelecek kaygısı, meslek ve kariyer danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve sanal/siber bağımlılık ve zorbalık konularında da grupla danışma, psikoeğitim ve geniş katılımlı konferans çalışmaları düzenlemektedir. 29 Aralık 2021 itibariyle Ment Group bünyesinde danışan kabulüne başlamıştır.