PHOTO-2022-01-07-23-06-11_edited_edited.jpg

Doç. Dr. Hasan H. Günay

Konsültan Hekim

Uzmanlık

Psikiyatri Doçenti

Doç. Dr. Hasan H. Günay ilk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra, 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 2002-2006 yılları arasında asistanlık eğitiminin ardından Psikiyatri Uzmanı olmuştur. 

 

Tıpta uzmanlık tezini, “Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularında Seçilmiş Beyin Bölgelerinin Manyetik Rezonans Spektroskopi (Mrs) Yöntemi ile İncelenmesi (2006)” hakkındaki çalışması ile tamamlamıştır. Ankara ve İstanbul’da çeşitli kamu kurumları ve hastanelerde 15 yılı aşkın bir süre aralıksız olarak binlerce hasta görmüştür. Bu esnada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsünde, “Temel Nörolojik Bilimler” alanında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 2014 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından verilen “Psikiyatri Doçenti” ünvanını almıştır.

 

Halen İstanbul’da Özel Muayene Hekimliği, İşyeri Hekimliği yapmakta ve Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsünde “Şizofreni Hayvan Modellerinde” bilişsel fonksiyonların artırılmasına yönelik hayvan çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanımız, Psikiyatri Derneği’nden Hipnoz Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası’nı almış ayrıca  M. Zihni Sungur ile Kognitif Terapi Eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.

“Agmatinin Şizofreni Modellerinde Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi”, “Sıçanlarda Yenidoğan ve Ergenlik Döneminde MK-801 Uygulamasının Davranışsal ve Moleküler Etkileri”, “Alçak Basınçta Deneysel Hayvan Modellerinde, Metilfenidat Kullanımının Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi” projelerini yürütmüştür.

2016 Yılı Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresinde, sözel bildiri birincilik ödülünü almıştır. European Journal of Psychotraumatology, European Psychiatry , Acta Neuropsychiatrica, Bulletin of Clinical Psychopharmacology , Pharmacopsychiatry, Psychoneuroendocrinology, Türk Psikiyatri Dergisi vb. dergilerde pek çok makalesi yayınlanmıştır.

Ocak 2022 itibariyle Ment Group Ailesine konsültan hekim olarak destek vermeye başlamıştır.