1646519478282_IMG-20220305-WA0083 (1)_edited.jpg

Gülizar Şahin

Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlık

Aile Danışmanlığı
 

Grup Psikolojik Danışmanlığı
 

Bireysel Psikoterapi (Çocuk-Ergen ve Yetişkin)
 

Çift ve Aile Psikoterapisi

Çalıştığı Başlıca Konular

Travma

Kayıp ve Yas

Anksiyete

Fobiler

OKB

Kişilik Bozuklukları

Uzman Psikolojik Danışman Gülizar Şahin, Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimi ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “çocuklarda duygu düzenleme” konusunda hazırladığı tez ile tamamlamıştır.

Uzmanımız, mezuniyetini takriben, iki yıl süreyle genç yetişkin gruplarda madde bağımlılığı, antisosyal kişilik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, akut stres bozukluğu, obsesif-kompülsif bozukluk depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk vakalarıyla psikiyatr ile koordineli olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatının yanı sıra mesleğiyle ilgili eğitimlere devam etmiştir.  Alanında öncü isim ve kurumlardan aldığı eğitimler aşağıda sıralanmıştır.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş ile Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’nin teorik eğitimini (12 Ay-288 saat) tamamlamış,  vaka formülasyonuna(288 saat) devam etmektedir.

Prof. Dr. Byron Norton ve Nilüfer Devecigil ile çocuklarda travma çalışmakta etkili bir müdahale olan Deneyimsel Oyun Terapisi (Düzey I) Eğitimini tamamlamış ve uygulayıcı olmuştur.

Prof. Dr. Doğan Şahin’den Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Eğitimi’ne devam etmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsünden Emre Konuk, Asena Yurtsever, Derya Altınay ile travmalarda etkili bir yöntem olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme) Eğitimini ve Süpervizyonunu,

Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsünden; Duygu Odaklı Bireysel Terapi ve Prof. Dr. Rhonda Goldman ile Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimini,

Nevin Dölek’ten kısa süreli ve etkili bir yöntem olan Çözüm Odaklı Psikoterapi eğitimini, Dr. Haluk Alan ve Dr. Sinan Güzel ile HipnoMeditatif (Holistic) Yeniden İşleme Terapisi Eğitimini, Özgen Saatçiler ile Şiddetsiz İletişime Giriş Eğitimini tamamlamıştır.

Aldığı diğer eğitimler; Çocuk Çizim Testleri ve Analizi, Projektif Testler Eğitimi (CAT ve Louissa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi), Filial Terapi (Ebeveyn-Çocuk İlişkisi) Eğitimi, Masal Terapi, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Sanatla Terapi Eğitimi olarak özetlenebilir.

Sınav dönemi öğrencileriyle grupla psikolojik danışma ve seminer dizileri planlamakta, sınav kaygısı vb. konularda öğrencilerin duygu düzenlemelerine yardımcı eğitimler düzenlemektedir.

Pandemiyle birlikte çevrimiçi kadın çemberleri, bibliyoterapi ve sanat terapiyi de dahil ettiği grup oturumlarını yürütmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı (Yapılandırılmış) uygulamaktadır.

Bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlarda kurum psikolojik danışmanı olarak da görev yapmış olan Uzm. Psk. Dan. Gülizar Şahin; 2011 yılından itibaren çocuk, ergen, genç yetişkin, yetişkin, aile ve çiftlerle bireysel terapi ve grup psikoterapilerine devam etmektedir.  Kasım 2021 itibariyle MENT GROUP bünyesinde danışan kabulüne başlamıştır.

 

gulizar_mayda