Sanat Terapisi

Değişen ve sürekli akış halinde olan hayatımızda pek çok işe yetişmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda aile hayatımızı, iş hayatımızı ve sosyal ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Tüm bunların arasında çoğu zaman kendimize yönelmeyi unutabiliyoruz. 

 

Bazen sorunları, sıkıntıları sözel olarak ifade emekte zorlanabiliriz, kendimizi bilinçli olarak engelleyebiliriz. Bu noktada sanat terapisi yoluyla aktarım yapmak çoğumuz için oldukça verimli sonuçlar vermektedir.

Boya Lekeli Resim Fırçaları

Peki Sanat Terapisi Tam Olarak Nedir?

 

Sanat terapisi, zihinsel ve duygusal sağlığa yardımcı bir araç olarak yaratım sürecinin benzersiz etkisinden faydalanılarak günlük stresi azaltmak, endişelerden kurtulmak üzere geliştirilmiştir. Geleneksel psikoterapi, psikolog ile danışan arasında emek isteyen dürüst ilişki tesisi gerektirirken, sanat terapisinde bunu sağlamak çok daha kolaydır. Sanat terapisi de eğitimli bir sanat terapisti eşliğinde gerçekleştirilir ancak sanat terapistinin olanakları geleneksel terapistten çok daha esnektir.

Sanatın yaratım sürecinde (resim, çizim, fotoğrafçılık vb.) katılımcılar daha derin duygularına ve düşüncelerine hatta belki de kelimelerle ifade etmeleri zor olanlara temas edebilirler. 

Sanat, kişilerin yaratıcılıklarını kendi başlarına anlamlandırarak oluşturdukları tüm somut ve soyut ürünlerin kapsamını içerir. Bu yüzden müzik, hikâye yazma, resim, heykel vs. gibi birçok sanat kolu bu terapide kullanılabilir.

Her insan şahsına münhasır özellikler taşır bu yüzden zihinsel sağlığımızla ilgili sorunlarımızda kendimize özgüdür. Sanatın zihnin farklı alanlarına erişim sağladığı bilinmektedir. 20. yüzyılın ortalarında sanat terapisi ilk kez psikoterapi sahnesinde göründüğünde, şüphe ile karşılanmış ancak bugün popüler bir yöntem haline gelmiştir.

Sanat Terapisinin Potansiyel Yararları

Yaratıcı bir terapi şekli olan sanat terapisinin diğer terapi yöntemleri gibi sayısız faydası vardır. İnsan zihni ve deneyimlerinin karmaşık yapısı konunun fazlaca derinleşmesine, dallanıp budaklanmasına yol açmakla birlikte sanat terapisinin tedavi edici özelliklerinin en fazla öne çıktığı durumlar şunlardır:

  • Depresyon ve Anksiyete

  • Travmaların Üstesinden Gelmek

  • Ciddi Tıbbi Teşhisler

  • İletişim ve Aile İlişkilerini İyileştirme

  • Kendini Anlama

  • Dışa Vurumun İyileştirici Etkisi

  • Davranış Değişiklikleri

 

Sanat Terapisi Bana Uygun mu?

Sanat terapisinden hepimiz faydalanabilir yaşamımızın değerine değer katabiliriz. Duygularını açığa çıkarmak isteyen, günlük hayatta kendini daha iyi ifade etme arzusunda olan her birey için sanat terapisi anlamlı ve yardımcı bir destek terapisidir.

Sanat terapisi bireyin içinde tuttuğu gürültülü sessizlikleri tekrar dışa vurup sorunlarını azaltmayı hedeflemiş bireysel bir yöntemdir. Geçişlerin çok yumuşak olması kişinin zaman içerisinde güçlü adımlar atarak sanatın estetiği ile kendini ifade etmesi, iç dökmesi sürecini kapsar.

 

Kaynaklar: