sinem_edited.jpg

Sinem Baycuman

Uzman Psikolog

Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Terapisi

Yetişkin Terapisi
Çift Terapisi

Uzman Psikolog Sinem Baycuman, Psikoloji Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi’nde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimlerini Medeniyet Üniversitesi Aile ve Çift Danışmanlığı bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.


Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi Ve Polikliniğinde, Üsküdar Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi Ve Polikliniğinde ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde stajlarını tamamlamıştır.‘’Covid-19 pandemisi sürecinde bireylerin kaygı, kötümserliği aktive eden olaylarla başa çıkma becerisi ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ilişkisi’’ ve ‘’Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerde farkındalık ve kaygı’’ araştırma projelerinde başkanlık yapmıştır.


Uzmanlık Eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Duygu Odaklı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi, Çocuk Ve Yetişkin Değerlendirme Testleri eğitimlerini tamamlayan uzmanımız, bu alanlarda çok sayıda semire ve konferansa katılmıştır. Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri (Catell 2A Zeka Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Kent EGY Zeka Testi, Burdon Dikkat Testi, Sdöt Bellek ve Öğrenme Testi uygulayıcısıdır.


Çocuk-ergen, yetişkin ve çiftlerle aktif olarak çalışmak; Ment Group Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde danışan kabulü yapmaktadır.