sinem_edited.jpg

Sinem Baycuman

Uzman Psikolog

Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Terapisi

Yetişkin Terapisi
Çift Terapisi

Çalışma Ve Uzmanlık Alanları

Yetişkin Bireysel Terapi

 

Anksiyete Bozuklukları 

Depresyon 

Panik Atak 

Obsesif - Kompulsif Bozukluk

Post Travmatik Stres Bozukluğu 

Duygu Durum Bozuklukları 

Kayıp ve Yas Dönemi

Fobiler

Özgüven- Sosyal Kaygı

Öfke Kontrolü

Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluğu

Yetersizlik- Değersizlik-  Başarısızlık Duyguları

İlişkisel Bağımlılık

Uyku Bozuklukları

Psikosomatik Bozukluklar

Unutkanlık

Ani Duygusal Değişimler

Panik Bozukluk

 

Evlilik – Çift Terapisi

 

İlişki ve İletişim Problemleri 

Bağlanma Sorunları

Aldatma

 

 

Çocuk Ve Ergen Sorunları

 

Sınav Kaygısı 

Performans Anksiyetesi 

Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum

Ayrılık Anksiyetesi

Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

Seçici dilsizlik / sessizlik

Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

Evlatlık alınma / edinilme durumu

Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak

Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları

İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu

Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu

İletişim Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Uzman Psikolog Sinem Baycuman, Psikoloji Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi’nde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimlerini, Medeniyet Üniversitesi Klinik Psikoloji alt dalı/ Aile ve Çift Danışmanlığı bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde psikoloji alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi Ve Polikliniğinde, Üsküdar Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi Ve Polikliniğinde ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde stajlarını tamamlamıştır.
 

Alanında uzun yıllardır deneyime sahip uzmanımız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman olarak görev yapmıştır. Yetişkin, çocuk ve ergen, aile ve çift terapileri alanında uzmanlaşmıştır ve aynı zamanda bu alanlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Başkanlığını Yaptığı Araştırma Projeleri
 

‘’Covid-19 pandemisi sürecinde bireylerin kaygı, kötümserliği aktive eden olaylarla başa çıkma becerisi ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ilişkisi’’

‘’Özel Yaşamlara Dokunuş’’ (Siyami Ersek hastanesi ve Medeniyet üniversitesi iş birliği ile; kronik hastalığı olan ve yatarak tedavi gören hastalara gönüllü psikoloji destek)

‘’Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerde farkındalık ve kaygı’’ araştırma projelerinde başkanlık yapmıştır.

 

 

Sahada ileri gelen hocalar ve kurumlardan aldığı eğitim ve Sertifika Bilgileri
 

 Bilişsel Davranışçı Terapi

Aile ve Çift Terapisi

Duygu Odaklı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

 Oyun Terapisi

BDT Temelli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Özel Gereksinimli Çocuklarda Oyun Terapisi

Çocuk Ve Yetişkin Değerlendirme Testleri

 

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.