0de53f19-1c20-4e45-80b1-2e48cfd0e44e_edited_edited.jpg

Tuğba Özalp

Uzman Psikolog

Uzmanlık

Çift ve Aile Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Yetişkin Terapisi

Uzman Psikolog Tuğba Özalp, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2008 yılında; Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır. Mesleki hayatına 2009 yılında İbb kadın ve aile sağlığı merkezinde başlayıp, anaokulunda ve rehabilitasyon merkezinde çocuklar ile çalışmalarına devam edip, 9 yıllık özel hastane deneyiminin sonrasında özel psikoterapi merkezlerinde danışanları ile terapi çalışmalarına devam etmektedir.

2009 yılında İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde Psikolog olarak görev yapmıştır.  Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamakta olan Kronik Ruh Sağlığı Hastalarını gönüllü ziyaret etme projesinde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliğinde ve özel bir anaokulunda stajlarını tamamlamıştır.

Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Çift ve Aile Terapisi ve EMDR 1.Düzey eğitimlerini Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden; Kognitif Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programını Doç. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan, CETAD Eğitimini Cinsel Eğitim ve Araştırmalar Derneği’nden tamamlamıştır. Gottman Çift Terapisi, Terapide Genogram Kullanımı, Madde Bağımlılığında Aile Bilgilendirme, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Rahatlama Teknikleri, EMDR Yetişkin ve Çocuk Supervizyonu, Zor Ergenlerle Psikoterapi Vaka Tartışma ve Supervizyon Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, Terapist Olarak Farklı Kültürlerle Çalışmak eğitimlerini tamamlayan Tuğba Özalp MOXO ,WISC-R IV, Gesell Gelişim Envanteri (0-6 yaş) , Ankara Gelişimsel Tarama Testi 3/2 , Peabody Resim Kelime Testi (2-12 yaş) , Kaygı Envanteri , Piers-Harris Benlik Kavramı Ölçeği , Beck Depresyon Envanteri , Kendini Değerlendirme Envanteri , Otomatik Düşünceler Ölçeği , Good-Enough Bir Adam Çiz Testi , Catell 2A-2B zeka testi (6-14 yaş), Raven Progressive Matrice Testi  Stanford-Binet Testi , Beck Depresyon Çocuk Ölçeği (6-17 yaş) , Offer Benlik İmgesi, Edwards Kişisel Tercihler Envanteri, Aile Değerlendirme Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri , Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği, Hacettepe Kişilik Envanteri, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Rathus Atılganlık Envanteri uygulayıcısıdır.